Bouwkundig

Werkwijze

Wij zijn een bouwkundig tekenbureau die u adviseert bij verbouwplannen, om uw woongenot te vergroten. U kunt bijvoorbeeld denken aan: dakkapellen, uitbouw van de woning, interne renovatie of een passende oplossing voor een bouwkundig probleem.

Heeft u concrete plannen of moeten deze nog vorm krijgen? Wij helpen u graag.

De Omgevingsvergunning. Denkt u dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Doe dan eerst hier de check. Wij verzorgen graag voor u de bouwaanvraag van uw complete bouwplan. Deze wordt uitgewerkt zoals in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) staat omschreven, compleet met de benodigde berekeningen. Gedurende de bouwaanvraag onderhouden wij, namens u, contact met de gemeente.

Een Verkooptekening is echt een extra meerwaarde. Om de foto’s in de verkoopbrochure te ondersteunen zijn verkooptekeningen een must! Wij meten de woning voor u in en werken de resultaten uit met als basis een Autocad raamwerk (2D).

De uitwerking geschied volgende de richtlijn “Wij meten niet met 2 maten” conform de NVM. U ontvangt een JPG, PDF van alle verdiepingen en een FML (2D/3D) voor op Funda. Met deze FML komt uw woning bovenaan op de website van Funda.

De Bedrijfsplattegrond. Uw bedrijfspand te huur of te koop zetten door uzelf of uw bedrijfsmakelaar. Wij zorgen ervoor dat uw potentiële huurder of koper een goed beeld krijgt van hoe het pand eruit ziet. Deze plattegrond is inclusief het doorrekenen van de m2 volgens de NEN 2580!

Uw oude woning Inmeten en uitwerken. In de Tweede Wereldoorlog zijn er veel archieven verloren gegaan. Hierdoor zijn van veel woningen in Nederland geen tekeningen meer op te vragen. Heeft u verbouwplannen en u heeft geen tekening? Wij meten de woning voor u in en werken deze professioneel uit in Autocad. Daarnaast kunnen wij direct voor u de haalbaarheid van uw bouwplan toetsen.

Een Splitsingstekening. Wilt u uw woning/aankoop laten splitsen? Wij maken voor u de tekening die de notaris nodig heeft voor het opstellen van de notariële akte. Deze tekening draagt de goedkeuring van het Kadaster.

Technische omschrijving. Een technische omschrijving is een verduidelijking van de bouwtekening. Belangrijke bouwkundige zaken worden erin omschreven, evenals uw specifieke wensen ten aanzien van de verbouwing of uitbouw. Een technische omschrijving geeft u bijvoorbeeld met de bouwtekeningen mee aan aannemers zodat zij een realistische offerte kunnen uitbrengen. Wij kunnen deze technische omschrijving voor u opstellen, ook als de bouwtekening al is afgerond.

Een Aanbesteding. U wilt offertes aanvragen voor uw bouwplan, maar weet niet waar te beginnen of wie u moet benaderen. Of u heeft simpelweg geen tijd voor het uitzetten van prijsaanvragen. In dat geval verzorgen wij voor u het contact en een kennismaking met de nodige aanbieders. Na het offertetraject vergelijken wij voor u de ingediende prijsaanbiedingen en stellen wij een overzicht op, waarmee u makkelijk uw keuze voor de juiste aanbieder kunt bepalen.

Toetsing Bouwplan geen verkeerde keuze. Verkeert uw nieuwbouwproject in de tekenfase en wilt u weten of alles volgens de wettelijke eisen zal worden gerealiseerd? Wij kijken gedurende het traject met u mee en brengen (eventuele) geconstateerde afwijkingen in overleg met u onder de aandacht van de architect/aannemer.

Bouwmanagement van A tot Z. De totale begeleiding van uw bouwproject nemen wij u uit handen. Wij begeleiden u door de ontwerpfase, de aanbesteding en de uitvoering. Het financiële kader zal worden getoetst en nagestreefd.