Gemeente Strijen

De gemeente Strijen heeft als onderdeel van een sportcomplex een sporthal die inmiddels ruim 40 jaar oud is. De gemeente wilde graag de staat van de sporthal laten onderzoeken in zowel sporttechnisch als bouwkundig opzicht.

Adviesbureau J.W. Gijsbers bleek een van de weinige bureaus, die zowel een antwoord kon geven op de vragen ten aanzien van de bouwkundige staat als ten aanzien van de sporttechnische staat.

Na de opdrachtverstrekking door de gemeente heeft het adviesbureau in korte tijd en in een prettige samenwerking met betrokkenen een zeer gedegen rapportage opgesteld, die een uitstekende basis vormt voor de verdere discussie met het gemeentebestuur van Strijen over de toekomst van de sporthal.

Gemeente Strijen

Hans Huisman, hoofd Middelen.

De opdracht bestond uit de volgende  onderzoeksvragen:

  • Geef een beeld van de huidige bouwkundige en sporttechnische staat van de sporthal.
  • Geef een beeld van de bouwkundige en sporttechnische staat van de sporthal over 10 jaar (uitgaande van het plegen van normaal planmatig onderhoud).
  • Wat zijn de mogelijkheden voor renovatie/uitbreiding van de sporthal gelet op het feit dat de oppervlakte van de sportzaal zelf niet voldoet aan de “minimale” afmetingen?
  • Indien de vorige negatief wordt beantwoord, is de vervolgvraag: wat zijn de technische en ruimtelijke mogelijkheden om op de plaats van de huidige hal een nieuwe hal te realiseren, daarbij tevens rekening houdende met eisen van sportkoepels en wensen van gebruikers.

Wij als Adviesbureau zijn constant in beweging. Meer referenties zijn te verkrijgen op aanvraag. Stuurt u bij interesse een mail naar info@jwgijsbers.nl via contact.

Opdrachtgever:
Gemeente Strijen
Waleplein 2
3291 CZ STRIJEN

Website: www.strijen.nl