Sporttechnisch

Werkwijze

Onze werkwijze is samen met u de sportaccommodaties die multifunctioneel en praktisch zijn en voldoen aan de normering van NOC*NSF (sport) en de KVLO (onderwijs) te ontwikkelen, realiseren en/of beheren. Wij zijn gespecialiseerd in de normen van NOC*NSF & KVLO waaruit de KWAZO-Binnensport is ontwikkeld. De bouwkundige en sporttechnische check voor uw sportaccommodatie!

Kwaliteitszorg Binnensport (oftewel KWAZO Binnensport) is de jaarlijkse bouwkundig evenals sporttechnisch check van uw accommodaties! Wij monitoren voor u welke afschrijving op de accommodatie van toepassing is na een jaar flink sporten en kijken met u naar de toekomst. Wij geven antwoord op vragen als:

 • Voldoet de sportvloer nog wel?;
 • Hoe staat het met de akoestiek?;
 • Is de verlichting aan vervanging toe?;
 • Verkeert de accommodatie in bouwkundig opzicht nog in een goede staat? En voldoet de accommodatie aan de huidige normering van NOC*NSF?;
 • Welke bouwkundige gebreken zijn er, en dienen deze direct te worden aangepakt?

Rekening houdend met de aan de KWAZO gerelateerde uitgangspunten dient u in deze crisistijd geld besparen door op verantwoordelijke wijze onderhoud te plegen aan uw accommodatie.

Het Programma van Eisen of te wel het PvE is het document waarin de wensen en eisen van een opdrachtgever zijn opgenomen. Het gaat hierbij om alle voorwaarden en eisen die aan een gebouw worden gesteld op ruimtelijk, functioneel, technisch, sporttechnisch (normering NOC*NSF) en esthetisch gebied. Wij stellen dit PvE graag samen met u op.

Beoordeling (VO), (DO) en het Bestek. Om een accommodatie te realiseren die voldoet aan de normering van NOC*NSF dient het ontwerp in elke fase te worden beoordeeld. Voordat het werk zal worden aanbesteed, dient er een document te worden opgesteld dat de goedkeuring krijgt van NOC*NSF. In deze fase zullen wij de architect bijstaan en voorzien van ons advies om het ontwerp te optimaliseren. Bij deze beoordeling letten wij op de volgende onderdelen:

 • de uitgangspunten gesteld in het PvE;
 • inrichting van de sporthal;
 • onderlinge relaties en afmetingen van de ruimten;
 • sporttechnische uitgangspunten met betrekking tot de verlichting, ventilatie, verwarming, akoestiek en geluidsniveaus, type sportvloer;
 • ruimteafwerkingen e.d.;
 • algemene bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten;
 • akoestiek, sportvloer en verlichting.

Onafhankelijke Bouwbegeleiding. Na de aanbesteding staat de aannemer de uitdaging te wachten om het ontwerp om te zetten in uw toekomstige sportaccommodatie. Voordat deze is gerealiseerd, kan er veel gebeuren in dit proces. Wij zullen de bouwvergaderingen volgen en een aantal bezoeken brengen om te kijken hoe de bouw vordert en of uw PvE ook werkelijkheid gaat worden zoals deze vooraf is opgesteld.

Keuring sportaccomodatie. Na de oplevering zullen wij de accommodatie laten keuren om op die manier te voldoen aan de richtlijnen van NOC*NSF. U ontvangt uiteindelijk een rapportage waaruit blijkt dat deze voldoet aan de normen van NOC*NSF. Onderdeel van de keuring is de sportvloer. Als de sportvloer voldoet, ontvang u hiervoor een certificaat van goedkeuring. Ook de akoestiek en verlichting worden gemeten. Deze zullen wij samen met de eindrapportage aan uw einddossier toevoegen.

Door te werkt te gaan zal de accommodatie veilig en gebruiksvriendelijk worden voor uw sportverenigingen en onderwijsinstellingen.

Een verlichtingsmeting geeft uitsluitsel! Wilt u weten of de verlichting (nog steeds) voldoet aan de gestelde normering? Wij beoordelen graag uw verlichtingsplan. Heeft u twijfels of een bepaalde hoeveelheid lux wordt bereikt binnen of buiten uw accommodatie? Wij meten dit professioneel na en rapporteren de resultaten met een passend advies.

Menu