Sporttechnisch

Home Sporttechnisch

Werkwijze

Onze werkwijze is samen met u de sportaccommodaties die multifunctioneel en praktisch zijn en voldoen aan de normering van NOC*NSF (sport) en de KVLO (onderwijs) te ontwikkelen, realiseren en/of beheren. Wij zijn gespecialiseerd in de normen van NOC*NSF & KVLO waaruit de KWAZO-Binnensport is ontwikkeld. De bouwkundige en sporttechnische check voor uw sportaccommodatie!

Onze sporttechnische kennis is altijd up to date. Wij hebben zitting in de WG7 OMS. In deze commissie zit ook NOC*NSF, KVLO, Sportbonden, aannemers, architecten en installatie adviseurs.

“Normcommissie Overdekte Multidisciplinaire Sportaccommodatie”

Deze commissie gaat over de inhoud van het Handboek Sportaccommodaties. Hierin staan de normen omschreven die betrekking hebben op het sporten zelf en de accommodaties waarin de verschillende sporten gespeeld worden. Deze normen worden vaak van toepassing verklaard in een Programma van Eisen of Bestek, bij nieuw te bouwen sportaccommodaties.