Beoordeling (VO), (DO) en het bestek

KWAZO Verkooptekening Bedrijfsplattegrond Programma van Eisen Sporttechnisch VerlichtingsmetingMediagebied 0-metingen KWAZO Binnensport

 
 
 

Beoordeling! Om een accommodatie te realiseren die voldoet aan de normering van NOC*NSF dient het ontwerp in elke fase van het ontwerp te worden beoordeeld. Voordat het werk zal worden aanbesteed, dient er een document te worden opgesteld dat de goedkeuring krijgt van NOC*NSF. In deze fase zullen wij de architect bijstaan en voorzien van ons advies om het ontwerp te optimaliseren. Bij deze beoordeling letten wij op de volgende onderdelen:

  • de uitgangspunten gesteld in het PvE;
  • inrichting van de sporthal;
  • onderlinge relaties en afmetingen van de ruimten;
  • sporttechnische uitgangspunten met betrekking tot de verlichting, ventilatie, verwarming, akoestiek en geluidsniveaus, type sportvloer;
  • ruimteafwerkingen e.d.;
  • algemene bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten;
  • akoestiek, sportvloer en verlichting.